<< do strony głównej

    << oblicz składkę ubezpieczeniową w PZU

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW)

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową  objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Oferta PZU SA skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych:  

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych,
  3. jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.