<< do strony głównej

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I BUDYNKÓW

Nasz dom często jest dorobkiem całego życia. Warto więc zdecydować się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia!

PZU DOM Zniżka 20% na nowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie PZU Dom przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zabezpieczyć swoje mieszkania lub domy od najważniejszych zagrożeń. Z polisą nie musisz obawiać się nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenie obejmuje ochronę mieszkania i ruchomości domowe stanowiących wyposażenie, stałe elementy wykończeniowe lokalu.
W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za wyrządzone im szkody

Ubezpieczenie PZU DOM obejmuje takie ryzyka jak: 

PZU DOM PLUS Zniżka 20% na nowe ubezpieczenie

Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom Plus klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

PZU Dom Plus obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • ruchomości domowe i stałe elementy,
  • budynki  – także na etapie budowy,
  • lokale mieszkalne,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • szklane przedmioty od stłuczenia,
  • koszty najmu lokalu zastawczego lub pobytu w hotelu,
  • rośliny ogrodowe,
  • assistance.

Konstrukcja produktu umożliwia proste (bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków) ubezpieczenie od skutków najważniejszych zagrożeń dotyczących gospodarstwa domowego.

Produkt charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowywania poprzez włączanie i wyłączanie z niego wybranych ryzyk (elastyczność), co przy towarzyszącym temu systemie zniżek i zwyżek składki umożliwia dopasowanie ceny do możliwości ubezpieczającego.

W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - mienie biurowe służące do takiej działalności.

Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku (przy rocznym okresie ubezpieczenia) i pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu) a także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa (w zależności od zakresu ubezpieczenia OC). W ubezpieczeniu NW i OC polisa może działać na terenie całego świata.

PZU DOM Plus oferuje możliwość ubezpieczenia ryzyk nie występujących w produkcie PZU DOM takich jak koszty wynajmu lokalu zastępczego lub ubezpieczenie roślin ogrodowych. W pierwszym przypadku oznacza to zwrot kosztów najmu mieszkania wynajętego na czas remontu naszego mieszkania (po szkodzie). W drugim z ryzyk polisa pokrywa koszty odtworzenia przydomowej roślinności ogrodowej zniszczonej wskutek zdarzeń losowych.
 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

PZU DOM LETNISKOWY Zniżka 20% na nowe ubezpieczenie

Rzadko odwiedzane działki i domy letniskowe stają się "łakomym kąskiem" dla złodziei. W 2009 roku policja odnotowała ponad 3,5 tysiąca takich włamań, przy czym w rzeczywistości liczba ta może być większa, gdyż prawdopodobnie wiele ze zdarzeń nie jest zgłaszanych. Z myślą o właścicielach działek rekreacyjnych i domów letniskowych, PZU wprowadziła do sprzedaży nowe ubezpieczenie PZU DOM Letniskowy. Produkt oferuje pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej majątku.
Jak można uchronić się przed skutkami włamania, dewastacji czy uszkodzenia na skutek żywiołów posiadanego domku letniskowego? Rozsądnym rozwiązaniem jest inwestycja w ubezpieczenie majątkowe, które uchroni przed finansowymi skutkami tych nieprzyjemnych sytuacji. Nowe ubezpieczenie PZU DOM Letniskowy - kompleksowa usługa kierowana do właścicieli domów letniskowych i działek rekreacyjnych.
Nowe ubezpieczenie daje 100% ochronę przez cały rok, nawet w okresie zimowym. Dodatkowo rozszerzono w nim zakres ubezpieczenia o inne przedmioty: ogrodzenie działki, obiekty małej architektury (pergole, grille murowane, altanki, huśtawki itp.), a także zwiększono zakres ryzyk o ryzyka przepięcia, upadek drzew i masztów oraz dewastacje.

W wariancie podstawowym mienie można ubezpieczyć od takich ryzyk jak: ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, przepięcie oraz akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

W odniesieniu do mienia ruchomego, nowe ubezpieczenie chroni również przed ryzykiem kradzieży z włamaniem, zarówno z domu letniskowego, jak i pomieszczeń i budynków gospodarczych, znajdujących się na terenie działki rekreacyjnej.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczony może zapewnić ochronę swojego mienia od ryzyka dewastacji. Właściciele działek mogą w sposób dowolny dobierać zakres i przedmioty ubezpieczenia.

Zapraszam na spotkanie w dogodnym dla Państwa miejscu. Z przyjemnością przedstawię szczegółowe informacje na temat możliwości ubezpieczenia Państwa majątku.

Kontakt telefoniczny:  600 323 836