<< do strony głównej

PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeń dla klientów indywidualnych, małych i dużych przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono najczęściej wybierane.

Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych
Ubezpieczenie "Bezpieczne gospodarstwo"
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Pozostałe

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego
Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie psów i kotów - Cztery Łapy
Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych
Kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczny Rowerzysta

 

To lista tylko niektórych produktów ubezpieczeniowych PZU.  Więcej szczegółów na temat wybranych ubezpieczeń z chęcią przedstawię na spotkaniu w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.

Kontakt telefoniczny:  600 323 836